Dommerbilde

Dommeren er en del av klubbens tropp, og klubben betaler reise og kost/losji/bankett for dommeren. Denne dommeren skal ikke være en aktiv del av klubben dvs. spiller/trener slik at vedkommende kan benyttes helt uavhengig av når laget spiller.

 

Hver klubb skal stille med en dommer ihht reglementet.
For NM U15 er kravet Dommer 1 og minimum 16 år.
Klubbene skal melde inn dommer til dommeransvarlig og arrangør innen ………

Dommeransvarlig: Robert Spilmann, (tlf.) 90860342, (epost) robert.spilman@gmail.com

 

Følgende informasjon må med:
Navn:
Født:
Alder:
Klubbtilhørighet:
Grad:
Mail:
Mobil:

Klubber som ikke stiller med godkjent dommer iht. regelverket må betale inn et gebyr på kr. 7.500,- som går til inndekning for klubber som har store utgifter ved å ha med egen dommer og eventuelt til andre dommere som er hentet inn av arrangør.
Dersom klubber ikke har meldt inn dommer innenfor fristen …………, vil klubben bli avkrevd gebyr.

 

Klubber som ønsker å komme i kontakt med lokale dommere i Hordaland som kan representere dem under NM, kan bruke følgende kontaktliste.  Dommere i Hordaland

 

VIKTIG MEDLING TIL LAGENE

Lagene får oppgaver som sekretær- og linjedommere i løpet av NM-helgen.  Alle lagene må sette seg inn i hvordan kampskjema skal føres.  Eksempel og veiledning finner du her: Veileding – kampskjema