Verdisaker

Vi har fått tilbakemelding om at det har forsvunnet mobil telefoner og lignende fra garderobene i hallen, dessverre.

Vil oppfordre alle spillere til å ta med alle verdisaker fra garderober i dag, slik at vi slipper flere uheldige episoder.

Lykke til !!!! 🙂