Bybane mellom hallen og Hotellet

Heihei. Vi har fått tilbakemelding om at det er åpnet for gjennomgang slik at man har en kortere vei mellom hall og Bybane.

Fra hotellet (bybanestopp «Sandslivegen») til Hallen går man av på bybanestopp «Kronstad»

Følg skiltet «Gangvei til St.Halvardsvei» så kommer dere ut rett foran hallen.

Se vedlagt link til Google map.

https://www.google.no/maps/search/bybanestopp/@60.3687095,5.3509208,16z